Z różnego rodzaju butli korzysta się w wielu sytuacjach. Nawet są one używane przy zasilaniu zwykłych kuchenek gazowych, jeżeli nie będzie możliwości podpięcia się pod instalację. Dość powszechnie z gazów technicznych także korzystają różne przemysłowe obszary, stosowane są one przykładowo do wytwarzania napojów czy spawania. W takich butlach gaz może znajdować się w postaci płynnej lub lotnej, jednak w każdym przypadku będzie panowało w środku duże ciśnienie. To z kolei wymaga od butli dużej solidności i wytrzymałości, tak aby to ciśnienie nie zrobiło nic złego. Z tego też powodu wszelkie

Butle na gazy techniczne muszą być właściwie użytkowane oraz regularnie przechodzić kontrole. Jeśli chodzi o użytkowanie, to istnieje szereg zasad, jakich należy przestrzegać. W pierwszej kolejności każda butla musi być oznakowana w odpowiedni sposób, tak żeby od razu było wiadomo co się w niej znajduje. Niektóre z gazów są bowiem trujące lub łatwopalne, i ewentualne pomyłki mogłyby spowodować duże zagrożenie. Niezwykle istotne jest to, aby chronić butle przed nagrzewaniem.

Dlatego też trzeba je przechowywać z dala od jakiś źródeł ciepła, najlepiej w jakimś zadaszonym pomieszczeniu. W trakcie pracy również należy uważać, żeby ich za mocno nie nagrzewać. Przy przechowywaniu ważne jest również to, żeby je zabezpieczyć przed dużą wilgotnością, która może spowodować ogniska korozji. W przypadku jakiś problemów z zaworem pod żadnym pozorem nie można nic naprawiać samodzielnie, zająć się tym musi osoba mająca odpowiednie umiejętności i zezwolenia. Bardzo ważnym elementem przy użytkowaniu takich butli jest ich homologacja.

Taką homologację przeprowadza się w ustalonych odstępach czasu, i wykonana ona musi być w miejscu, jakie jest do tego uprawnione. W czasie badania każda Butla butle 30 L musi zostać dokładnie obejrzana pod kątem jakiś uszkodzeń mechanicznych czy ognisk korozji. Jest też przeprowadzana próba ciśnieniowa, i dopiero po zaliczeniu jej pozytywnie można wydać dokumenty przedłużające.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
You May Also Like